Micro ganiwla

  • Micro Cannula for Dermal Filler Injection

    Caniwla Micro ar gyfer Chwistrellu Llenwr Dermal

    Mae caniwla micro blaen di-flewyn ar dafod yn diwb bach sydd â phen crwn heb fod yn sydyn, wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer pigiadau intradermol atdrawmatig o hylifau, er enghraifft llenwyr chwistrelladwy.Mae ganddo borthladdoedd ar yr ochr sy'n caniatáu i'r cynnyrch gael ei ddosbarthu'n fwy cyfartal.Mae microganwla, ar y llaw arall, yn ddi-fin ac wedi'u gwneud o blastig.Mae hyn yn eu gwneud yn fwy hyblyg ac yn llai trawmatig na nodwyddau safonol.Yn wahanol i nodwyddau, gallant lywio trwy feinwe'n hawdd heb dorri na rhwygo pibellau gwaed.Mae hyn yn lleihau'n sylweddol y risg o waedu a chleisio.Trwy symud pibellau gwaed allan o'r ffordd yn lle torri trwyddynt mae'r risg o chwistrellu llenwad yn uniongyrchol i bibell waed bron yn sero.O un pwynt mynediad gall microganwlâu ddosbarthu llenwyr yn union dros ardal lle byddai angen tyllau nodwyddau lluosog.Mae llai o bigiadau yn golygu llai o boen, mwy o gysur, a llai o risg o gymhlethdodau.