Hyaluronate Sodiwm Gradd Bwyd

  • Food Grade  Sodium hyaluronate

    Hyaluronate Sodiwm Gradd Bwyd

    Mae cynnwys asid hyaluronig yn y corff dynol tua 15g ac mae'n chwarae rhan bwysig yng ngweithgareddau ffisiolegol y corff, Os lleolir cynnwys cymharol asid hyaluronig yn y corff babanod i 100%, ac yn 30,50.60 oed , mae'n gostwng i 65%,45% a 65% yn y drefn honno.Swyddogaeth cadwraeth y croen yn gwanhau ynghyd â chynnwys asid hyaluronig yn gostwng ac yna croen yn dod i garw a wrinkles yn ymddangos.Gall gostyngiad yn y cynnwys mewn meinweoedd ac organau eraill arwain at arthritis, arteriosclerosis, anhwylder pwls ac atroffi'r ymennydd.Bydd yn achosi clefyd Alzheimer os bydd asid hyaluronig yn y corff dynol yn lleihau'n rhy gynnar.